- Captain Albert's Blog -

Stories from the Sea, Past and Present

Potjer, Aldert.

Potjer Aldert

3 Comments

 1. Aldert Potjer en Andries Potjer zouden neven zijn – weet iemand hoe dat zit? Ik ben op zoek naar gegevens over (de familie van) Andries Potjer

 2. Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie van Andries Potjer, omdat hij de vader was van Anna Maria Elisabeth ‘Annie’ Potjer, die in 1910 trouwde met Adrianus Johannes Leonhard ‘Ad’ Moritz (1883-1968). Moritz richtte in juni 1913 in Rotterdam de firma N.V. ‘Observator’, “een INRICHTING tot levering en reparatie van alle aan boord van schepen gebruikelijke instrumenten en Apparaten”.
  Waar deze Ad Moritz helemaal niet uit nautische kringen afkomstig was, maar vóór 1913 een tijd lang kapitein op de grote vaart, ben ik op zoek naar zijn banden met de zo nautische familie Potjer, en hoe die eventueel een rol hebben gespeeld bij de start van de firma ‘Observator’. Ik weet dat in 1920 zekere ‘A. Potjer’ (Andries? Aldert?) commissaris van N.V. ‘Observator’ was.
  Graag uw hulp.

  Met vriendelijke groet, Guus Vreeburg (kunsthistoricus), Rotterdam

  • Goede morgen.

   Ik ben net thuis van zee, en bezig al mijn zaakjes op orde tebrengen. I stuur uw over een paar dagen antwoord vanaft mijn hobby email.

   mvg

   Capt. Albert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *