- Captain Albert's Blog -

Stories from the Sea, Past and Present

Krol, Cornelus (Watze)

 

Capt. Watze Krol as taken from a 1927 newspaper

Capt. Watze Krol as taken from a 1927 newspaper

 

1 Comment

  1. John van Kuijk (archiefcom "de Lijn")

    September 27, 2018 at 4:25 pm

    Bron: Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog; K.W.L. Bezemer (p. 71):

    Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werd op 13 september 1939 werd F. J. Heeris, Schout-bij Nacht titulair, benoemd tot Hoofd van het Bureau Zeeverkeer,….. Een van zijn eerste stappen was een echte koopvaardijman aan te trekken, oud-commodore van de Holland Amerika Lijn: W. Krol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 – Captain Albert's Blog –

Theme by Anders NorenUp ↑